მენიუ

დივაზა

პრეპარატ დივაზა-ს სამედიცინო გამოყენების ინსტრუქცია
სამკურნალოფორმა: ჰომეოპათიური საწუწნი ტაბლეტები

შემადგენლობა (1ტაბლეტზე)

აქტიური ნივთიერებები:

აფინურად გაწმენდილი S-100ტვინისსპეციფიურიცილის ანტისხეულები – 0,006 გ* აფინურად გაწმენდილიენდოტელიალური NO სინთაზის ანტისხეულები– 0,006 გ*. დამხმარე ნივთიერებები:ლაქტოზისმონოჰიდრატი,მიკროკრისტალური ცელულოზა,მაგნიუმისსტეარატი. *გადაიტანება ლაქტოზისმონოჰიდრატზესუბსტანციის სამიაქტიური წყალ – სპირიტანი ნარევის სახით,გაზავებულიშესაბამისად10012,10030, 100200 ჯერ.

აღწერა

ბრტყელცილინდრულიფორმისტაბლეტები,ნაჭდევით და ფასკით,თეთრი ანთითქმისთეთრიფერის.ბრტყელ მხარესნაჭდევით გადატანილიაწარწერა MATERIA MEDICA, მეორებრტყელ მხარესგადატანილიაწარწერაDIVAZA.

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

ანტიჰიპოქსანტური საშუალება,ანტიოქსიდანტური საშუალება, ნოოტროპულისაშუალება,ანგიოპროტექტორულისაშუალება.

ათქკოდები:N06BX, N06DX, N05BX, C04AX.

ფარმაკოლოგიური თვისებები

კომპინირებულიპრეპარატი: ტვინის პეციფიური S-100 ცილის ანტისხეულები ახდენენ ანტიოქსიდანტურ, ანტიჰიპოქსანტურ, ნეიროპროტექტორულ, ანქსიოლიტიურ მოქმედებას. მოდიფიცირებენ S-100 ცილის ფუნქციონალურ აქტივობას, რომელიც ტვინში ახორციელებს ინფორმაციული და მეტაბოლური პროცესების შერწყმას. გააჩნიათ მემბრანოტროპული მოქმედება, იწვევენ ამპლიტუდის დაქვეითებას და მოქმედების გენერაციის პოტენციალის ჩახშობას: მოდულირებენ სინაპტიურ პლასტიურობას ტვინის ლიმბიურ სტრუქტურებში, ჰიპოკამპში, რეტიკულარულ ფორმაციაში; უზრუნველყოფენ გამა ამინოზეთის მჟავის ზემოქმედების დაქვეითების გაძლიერებას ცენტრალურ ნერვულ სისტემაში. ამჟღავნებენ აგონისტი სამა 1 რეცეპტორის in vitro-ს თვისებას. ინჰიბირებენ ლიპიდების ზეჟანგური ჟანგვის პროცესებს. ახდენენ ნორმალიზებულ გავლენას ტვინის ინტეგრატიულ მუშაობას, რაც ვლინდება დაბალანსირებული ფსიქოფარმაკოლოგიური ეფექტების: ანტიდეპრესული, ანქსიოლიტიური, ნეიროპროტექტორული, ანტიასტენიური, ანტიამნესტური ეფექტებისფართოსპექტრით. ენდოტელიალური NO სინთაზის ანტისხეულები ზრდიან ენდოტელიალური NO სინთაზის ფერმენტის აქტივობას, აღდგენენ ენდოტელიის მიერ აზოტის (NO) ოქსიდის გამომუშავებას, თავიდან აცილებენ ენდოტელიის დისფუნქციას, ახდენენ ენდოტელიოპროტექტორულ მოქმედებას, გავლენას ახდენენNOდამოკიდებულ ვაზოდილატაციაზე. ექსპერიმენტალურად ნაჩვენებია დივაზას მასტიმულირებელი გავლენა რეპარატიულპროცესებშიტვინისიშემიურიდაზიანებისკერაში. პრეპარატების კომპონენტების ერთობლივ გამოყენებას თან სდევს S-100 ცილის ანტისხეულების ნეიროპროტექტორული აქტივობის გაძლიერება, ვეგეტო-სტაბილიზირებული ეფექტის გაძლიერება, ვეგეტატური სტატუსის ნორმალიზება, ორივე კომპონენტის სინერგიული გავლენა ნეირონალურ პლასტიურობაზე, ამის შედეგად ტვინის გამძლეობის გაზრდა ტოქსიური ზეგავლენის მიმართ; აუმჯობესებს ინტეგრაციულ მოქმედებას ად აღადგენს თავის ტვინის ნახევარსფეროებს შორის არსებულ კავშირებს, ხელს უწყობს კოგნიტური დარღვევების თავიდან აცილებას, ასტიმულირებს რეპარატულ პროცესებს და აჩქარებს ცენტრალური ნერვული სისტემის ფუნქციების აღდგენას, ზრდის გონებრივი მუშაობის უნარს, აღადგენს სწავლის და მეხსიერების პროცესებს, ნორმაში მოჰყავს სომატოვეგეტატური გამოვლენება, აფართოებსტვინისსისხლძარღვებს. როგორც დივაზას, ასევე მის შემადგენელ კომპონენტებსაც არ გააჩნიათ სედატიური და მიორელაქსანტური მოქმედება, არ იწვევს მიჩვევას და დამოკიდებულებას.

ფარმაკოკინეტიკა

ანალიზის თანამედროვე ფიზიკურ-ქიმიური მეთოდების (თხევადიგაზის ქრომატოგრაფია, მაღალეფექტური თხევადი ქრომატოგრაფია, ქრომატო-მასსპექტრომეტრია) აბრკოლებს ბიოლოგიურ სითხეებში, ორგანოებსა და ქსოვილებში ანტისხეულების ყველაზე მცირე დოზების შემცველობის შეფასებას, რაც ტექნიკურად შეუძლებელსხდის პრეპარატ დივაზას ფარმაკოკინეტიკის შესწავლას.

გამოყენების ჩვენება

ტვინის ინტეგრატიული მუშაობის აღდგენა ცენტრალური ნერვული სისტემის ფართო სპექტრის ორგანული დარღვევების დროს, მათ შორის რომლებიც განპირობებულია ნეიროდეგენერატიული დაავადებებით, ცერებროვასკულარული (მათ ორის იშემური) დაავადებებით, ნეიროინფექციებით,ქალა-ტვინისტრავმით-კომპლექსური თერაპიისსახით. ვეგეტატიური ნერვული სისტემის სომატოფორმული დისფუნქციის მონოთერაპია.

უკუჩვენება

პრეპარატისკომპონენტებისმიმართ მომატებულიინდივიდუალური მგრძნობელობა. დივაზა არარისრეკომენდირებული18 წლამდეპაციენტებში გამოყენებისთვისამასაკისთვის ეფექტურობისა დაუსაფრთხოებისშესახებ არასრულყოფილიმონაცემებისარსებობასთანდაკავშირებით.

ორსულობადა ლაქტაციის პერიოდი

დივაზასგამოყენებისუფართხოებაორსულებშიდა ლაქტაციისპერიოდშიარ არისშესწავლილი.პრეპარატისმიღებისაუცილებლობისშემთხვევაში გათვალისწინებულიუნდაიყოსრისკის/სარგებლობისთანაფარდოობა.

გამოყენების წესი და დოზები

შიგნითმისაღებად. ერთმიღებაზე-1ტაბლეტი(აჩერებენპირშისრულ გახსნამდე). მიიღება1-2ტაბლეტი3ჯერ დღე-ღამეშიარმიიღება საკვებთანერთად. მდგომარეობის სიმძიმიდანგამომდინარე,გამწვავებისპერიოდშიმიღების სიხშირემეიძლებაგაიზარდოს4-6ჯერამდედღე-ღამეში.
ცენტრალური ნერვულისისტემისგამოხატულიორგანული დაზიანების დროსთერაპიისკურსისხანგრძლივობა შეიძლებამიაღწიოს4-6თვემდე.

გვერდითი მოქმედება

შესაძლებელია მომატებულიინდივიდუალურიმგრძნობელობისრეაქციები პრეპარატის კომპონენტებისმიმართ.

ჭარბიდო ზირება

შემთხვევითი დოზირებისას შესაძლებელია დისპეპსიური გამოვლენა, განპირობებულიპრეპარატისშემადგენლობაშიშემავალიშემავსებლებით.

სხვა სამკურნალო საშუალებებთან ურთიოერთმოქმედება

სხვა სამკურნალო საშუალებებთანშეუთავსებლობისშემთხვევებიდღემდე რეგისტრირებულიარარის.

განსაკუთრებული მითითებები

პრეპარატისშემადგენლობაში შედის ლაქტოზისმონოჰიდრატი,ამასთან დაკავშირებით პრეპარატისდანიშვნაარაარეკომენდებულიპაციენტებში თანდაყოლილიგალაქტოზემიით,გლუკოზის ანგალაქტოზის მალაბსორბციისსინდრომით,ანთანდაყოლილილაქტაზურიუკმარისობის დროს.

გამოშვების ფორმა

ჰომეოპათიურისაწუწნი ტაბლეტები. 20ტაბლეტიკონტურულუჯრედულშეფუთვაშიპოლივინილქლორიდის აპკისანალუმინისფოლგისშეფუთვაში.
5კონტურულიუჯრედოვანიშეფუთვა სამედიცინოგამოყენების ინსტრუქციასთანერთადთავსდებამუყაოსკოლოფში.

შენახვის პირობები

სინათლიაგან დაცულადგილზე, არაუმეტეს 250Cტემპერატურაზე. ინახებაბავშვებისთვისდაცულადგილას.

ვარგისიანობის ვადა

3წელი. არგამოიყენებავარგისიანობისვადისგასვლისშემდეგ.

აფთიაქებიდან გაცემის პირობები

რეცეპტის გარეშე.

სარეგისტრაციო მოწმობისმფლობელი/მწარმოებელი

შპს,,სსფმატერია მედიკა ჰოლდინგი“; რუსეთი,127473,ქ.მოსკოვი,მე-3სამოტეჩნი-სშესახ.ს.9. ტელ/ფაქსი: (495) 684-43-33.